Exchange 2010 SP1 Database Copy Key Characteristics

# Exchange Server No Comments »

Exchange Server 2010 Mailbox Database Copy nin bazı karakteristik özelliklerinden bahsetmek istiyorum;

Bu teorik bilgilere tüm Exchange uzmanlarının hakim olması önemlidir.

  • Database Copy’ler sadece mailbox database’leri için kullanılır, Public Folder’da redundancy veya high availability için “Public Folder Replication” kullanılmalıdır.
  • Mailbox Database başına DAG (Database Availability Group) konfigurasyonda en fazla 16 adet databasecopy oluşturulabilir.
  • DAG içerisinde ki tüm Mailbox Server’lar aynı AD üyesi olmalıdır.
  • Database Copy’lerin diğer Database Copy’ler ile sürekli çoğaltma işlemi varsayılanda 0 yani süreklidir. Replay lag time ve trancation lag time her türlü esnetilebilir, geciktirilebilir. (Bknz: ReplayLagTime)Ancak böyle bir işlem yapılmadan önce mutlaka doğru ve dikkatli bir planlama / ihtiyaç analizi yapılmalıdır.
  • Database Copy’ler Microsoft-aware, Volume Shadow Copy (VSS) mantığını kullanan yedekleme yazılımları ile yedeklenebilir. Active Database Copy’ler ücretsiz olan Windows Server Backup ugulaması ile yedeklenebilir ancak WSB ile Passive Database Copy’ler bu yazılımda desteklenmediği için yedeklenemez.
  • Database Copy’ler, sadece mailbox server’larda ve active database mount ise kopyaları oluşturulabilir. Aynı mailbox database, aynı mailbox sunucusunda 2 kopyasını oluşturmak mümkün değildir.
  • Active Database Copy’ler farklı mailbox sunucularda oluşturulurken, aynı sürücü path isminde olmalıdırlar. Ör: Active Mailbox database inin A sunucusunda ki database ve log path i D:\Data – E:\Log iken,database copy’nin oluşturulduğu B sunucusunda da D:\Data – E:\Log olmalıdır. İçerisinde ki dosyalar aynı olacağından disk boyutununda aynı olması gerekmektedir.
  • Database Copy’ler, aynı veya farklı Active Directory Site’da ve aynı ya da farklı subnet’de olabilirler.
  • Database Copy replikasyonu 500 ms ve daha fazla incoming / outgoing ağ gecikmesi yaşaması, mailbox server’lar tarafından desteklenmemektedir. Bu gecikme oluştuğunda Database Copy’ler fail olabilir.
  Read the rest of this entry »
Entries RSS Comments RSS Log in