Exchange 2010 SP1 Database Copy Key Characteristics

# Exchange Server Add comments

Exchange Server 2010 Mailbox Database Copy nin bazı karakteristik özelliklerinden bahsetmek istiyorum;

Bu teorik bilgilere tüm Exchange uzmanlarının hakim olması önemlidir.

  • Database Copy’ler sadece mailbox database’leri için kullanılır, Public Folder’da redundancy veya high availability için “Public Folder Replication” kullanılmalıdır.
  • Mailbox Database başına DAG (Database Availability Group) konfigurasyonda en fazla 16 adet databasecopy oluşturulabilir.
  • DAG içerisinde ki tüm Mailbox Server’lar aynı AD üyesi olmalıdır.
  • Database Copy’lerin diğer Database Copy’ler ile sürekli çoğaltma işlemi varsayılanda 0 yani süreklidir. Replay lag time ve trancation lag time her türlü esnetilebilir, geciktirilebilir. (Bknz: ReplayLagTime)Ancak böyle bir işlem yapılmadan önce mutlaka doğru ve dikkatli bir planlama / ihtiyaç analizi yapılmalıdır.
  • Database Copy’ler Microsoft-aware, Volume Shadow Copy (VSS) mantığını kullanan yedekleme yazılımları ile yedeklenebilir. Active Database Copy’ler ücretsiz olan Windows Server Backup ugulaması ile yedeklenebilir ancak WSB ile Passive Database Copy’ler bu yazılımda desteklenmediği için yedeklenemez.
  • Database Copy’ler, sadece mailbox server’larda ve active database mount ise kopyaları oluşturulabilir. Aynı mailbox database, aynı mailbox sunucusunda 2 kopyasını oluşturmak mümkün değildir.
  • Active Database Copy’ler farklı mailbox sunucularda oluşturulurken, aynı sürücü path isminde olmalıdırlar. Ör: Active Mailbox database inin A sunucusunda ki database ve log path i D:\Data – E:\Log iken,database copy’nin oluşturulduğu B sunucusunda da D:\Data – E:\Log olmalıdır. İçerisinde ki dosyalar aynı olacağından disk boyutununda aynı olması gerekmektedir.
  • Database Copy’ler, aynı veya farklı Active Directory Site’da ve aynı ya da farklı subnet’de olabilirler.
  • Database Copy replikasyonu 500 ms ve daha fazla incoming / outgoing ağ gecikmesi yaşaması, mailbox server’lar tarafından desteklenmemektedir. Bu gecikme oluştuğunda Database Copy’ler fail olabilir.
 

Mailbox Database Copy’ler istenildiği zaman oluşturulabilir. Bunu Exchange Management Console üzerinden, Organization Configuration | Maiilbox –> Database Management kısmından yapabiliriz. Ya da ExchangeManagement Shell üzerinden aşağıda ki parametreler üzerinden komutları uygulayarak yeni Database Copy’ler oluşturabiliriz.

Aşağıda ki komutta MBX3 adlı mailbox sunucusuna, DB1 mailbox database’inin bir kopyasını ekliyor. Replay gecikme süresi ve truncation gecikme süresi sırasıyla 10 dakika ve 15 dakika değerleri ile yapılandırılmıştır. Aktivasyon öncelik değeri 2 olarak belirtiliyor.

{bugra}Add-MailboxDatabaseCopy -Identity DB1 -MailboxServer MBX3 -ReplayLagTime 00:10:00 -TruncationLagTime 00:15:00 -ActivationPreference 2{/bugra}

Aşağıda ki komutta MBX1 adlı mailbox sunucusuna, DB2 isminde ki mailbox database’in kopyasını oluştuyor, Replay gecikme süresi ve truncation gecikme süresi varsayılan değerleri sıfır kalır ve aktivasyon öncelik değeri 3 ile yapılandırılıyor.

{bugra}Add-MailboxDatabaseCopy -Identity DB2 -MailboxServer MBX1 -ActivationPreference{/bugra}

Aşağıda ki komutta, MBX4 adında ki mailbox sunucusa, DB3 mailbox database’inin kopyasını oluşturuyor, Replay gecikme süresi ve truncation gecikme süresi varsayılan değerleri sıfır kalıyor ve aktivasyon öncelik değeri 5 olarak belirtiliyor. Ayrıca -SeedingPostponed parametresinide kullanarak oluşturduğumuz database in seeding yapmasını şimdilik erteliyoruz.

{bugra}Add-MailboxDatabaseCopy -Identity DB3 -MailboxServer MBX4 -ActivationPreference 5 -SeedingPostponed{/bugra}

Leave a Reply


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/bugrakes/public_html/wp-content/themes/glossyblue-1-4/comments.php on line 74

Entries RSS Comments RSS Log in