Exchange Server 2016

# Exchange Server Add comments

Exchange Server 2016 stabil sürümü 15.01.0225.042 build number’ı ile 28 Eylül 2015 tarihinde indirilebilir olmuştu. Bu sürümde mimari ile beraber bir takım majör değişiklikler söz konusu. Özetle kritik değişiklikler şunlardır:

  • CAS (Client Access Server) rolü artık yok. Sadece 2 rol var
  • Mailbox Server Role: Exchange 2016’da ki Mailbox Server rolü, Exchange 2013 ile karşılaştırıldığında hem Mailbox Server hem Client Access Server rolünü kapsıyor. Böylelikle daha kolay kurulum ve yönetim hedeflenmiş.
  • Edge Transport Role: Bu rol, Exchange 2013’de ki gibi aslında, bir değişiklik yok. DMZ network’üne kurulacak olan Edge Transport Role, anti-virüs ve anti-spam fonksiyonlarını üstleniyor.
  • MAPI over HTTP: Bu bağlantı biçimi bizlere Exchange Server 2013 ile birlikte tanıtılmıştı. Outlook’arın Exchange Server ile bağlantı kurarken default özellik olarak bu protokolü kullanır. Ayrıca, Exchange 2016  Outlook Anywhere (RPC over HTTP) destekliyor. MAPI over HTTP yapamayan client’lar için fallback gelmiş oldu. Bu arada yapınızda Exchange 2013 ile Exchange 2016 birlikte kullanılacak ise, Exchange 2016 kurulduktan sonra MAPI over HTTP yerine bağlantı şekli Outlook Anywhere olacaktır.

  • Exchange 2016 Hybrid: Exchange 2016’da Hybrid Configuration Wizard kaldırılmış. Bunun yerine sunucu üzerine HCW isminde küçük bir app download edilip Hybrid konfigurasyon yapılabilecektir. Oldukça kullanışlı. Gereksiz sunucu ismi, IP vs. girmeye gerek kalmadan discover ediyor. Ben beğendim!
  • Azure premium storage’de artık Azure IaaS artık destekleniyor.
  • OAUTH konfigurasyonu için artık bir wizard  mevcut. Bu özellik, cross-premises yapılarda Discovery ve MRM sağlıyor. Ayrıca cross-premises yapılarda free-busy bilgisini gönderirken ilk önce OAUTH kullanacak, daha sonra MSFT Federation Gateway. Bu sebeple OAuth kullanmak çok doğru olacaktır.

Leave a Reply


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/bugrakes/public_html/wp-content/themes/glossyblue-1-4/comments.php on line 74

Entries RSS Comments RSS Log in