Exchange 2010 SP1 Database Copy Key Characteristics

# Exchange Server No Comments »

Exchange Server 2010 Mailbox Database Copy nin bazı karakteristik özelliklerinden bahsetmek istiyorum;

Bu teorik bilgilere tüm Exchange uzmanlarının hakim olması önemlidir.

  • Database Copy’ler sadece mailbox database’leri için kullanılır, Public Folder’da redundancy veya high availability için “Public Folder Replication” kullanılmalıdır.
  • Mailbox Database başına DAG (Database Availability Group) konfigurasyonda en fazla 16 adet databasecopy oluşturulabilir.
  • DAG içerisinde ki tüm Mailbox Server’lar aynı AD üyesi olmalıdır.
  • Database Copy’lerin diğer Database Copy’ler ile sürekli çoğaltma işlemi varsayılanda 0 yani süreklidir. Replay lag time ve trancation lag time her türlü esnetilebilir, geciktirilebilir. (Bknz: ReplayLagTime)Ancak böyle bir işlem yapılmadan önce mutlaka doğru ve dikkatli bir planlama / ihtiyaç analizi yapılmalıdır.
  • Database Copy’ler Microsoft-aware, Volume Shadow Copy (VSS) mantığını kullanan yedekleme yazılımları ile yedeklenebilir. Active Database Copy’ler ücretsiz olan Windows Server Backup ugulaması ile yedeklenebilir ancak WSB ile Passive Database Copy’ler bu yazılımda desteklenmediği için yedeklenemez.
  • Database Copy’ler, sadece mailbox server’larda ve active database mount ise kopyaları oluşturulabilir. Aynı mailbox database, aynı mailbox sunucusunda 2 kopyasını oluşturmak mümkün değildir.
  • Active Database Copy’ler farklı mailbox sunucularda oluşturulurken, aynı sürücü path isminde olmalıdırlar. Ör: Active Mailbox database inin A sunucusunda ki database ve log path i D:\Data – E:\Log iken,database copy’nin oluşturulduğu B sunucusunda da D:\Data – E:\Log olmalıdır. İçerisinde ki dosyalar aynı olacağından disk boyutununda aynı olması gerekmektedir.
  • Database Copy’ler, aynı veya farklı Active Directory Site’da ve aynı ya da farklı subnet’de olabilirler.
  • Database Copy replikasyonu 500 ms ve daha fazla incoming / outgoing ağ gecikmesi yaşaması, mailbox server’lar tarafından desteklenmemektedir. Bu gecikme oluştuğunda Database Copy’ler fail olabilir.
  Read the rest of this entry »

Exchange 2007 En Son Logon Tarihleri, Client IP ve Diğer Detaylar

# Exchange Server No Comments »

Exchange 2000 ve 2003 de enson oturum açma ve kapatma tarihlerini görmek için ExchangeSystem Manager dan, Mailbox Store –> Storage Group | Mailbox Store | Logons kısmından görebiliyorduk.

 

Read the rest of this entry »

Exchange Server 2007′den Exchange 2010′a Geçiş İşlemleri Bölüm 2

# Exchange Server No Comments »

Bir önceki Exchange Server 2007den Exchange Server 2010 Geçiş İşlemleri 1” isimli makalemizde Exchange Server 2010 servisine geçiş ile ilgili hazırlık işlemlerimizi ve Exchange Server 2010servisinin var olan Exchange Server 2007 organizasyonuna dahil edilmesi ile ilgili işlemlerimizi bitirmiştik.

Şimdi kısaca o makalede en son geldiğimiz noktaya bir bakalım.

Read the rest of this entry »

Exchange Server 2007′den Exchange 2010′a Geçiş İşlemleri Bölüm 1

# Exchange Server No Comments »

Bu makalede, Microsoft’un Mesajlaşma ve İletişim tarafında ki yeni ürünü olan Exchange Server2010 yapısına geçiş ile ilgili temel işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Geçiş işlemlerine başlamadan önce bazı kuralları bilmemizde fayda var.

Exchange 2003 den Exchange 2007 / 2010 upgrade ( yükseltme ) mümkün olmadığı gibi Exchange2007den Exchange 2010’a herhangi bir upgrade modeli uygulamak mümkün değildir. Bu işlemi transition yanigeçiş olarak tanımlayacağız.

Her bir sunucu rolleri için geçiş işlemlerine başlamadan önce uygun ön koşullar ( prerequisites ) ve sistem gereksinimlerini ( system requirements ) işletim sistemimizin karşıladığından emin olmalıyız.

Bu gereksinimleri makalede kısmen göstereceğim ancak daha fazla bilgi için aşağıda ki linkleri inceleyebilirsiniz.

  Read the rest of this entry »

Exchange 2007 Mail Contact Oluşturulması ( Redirect message to External SMTP Address )

# Exchange Server No Comments »

MS Exchange Server yapısında gelen maili dış ( external ) bir adrese nasıl yönlendirilir? Bunu iki farklı yöntem / alternatif ile göstermek istiyorum.

Bu işlemi Exchange 2003′de ilk önce ADUC üzerinde bir contact oluşturup sonra yine ADUC üzerinde ilgili kullanıcı –> Properties | Exchange General tabına gelip Delivery Options kısmından oluşturduğumuz external contact ı ekleyebiliyorduk.

 

Exchange 2007 de ise; EMC üzerinde, Recipient Configuration –> Mail Contact’a sağ tıklayıp New MailContact diyoruz.

 

New Contact seçip leri diyoruz

Gerekli düzenlemeleri yapıyorum. En altta ” External e-mail adress:” kısmına edit deyip dış mail adresini yazıyorum. OK deyip devam ediyorum.

Not: Burada dikkat etmemiz gereken nokta, Mail Contact bilgileri ile User Mailbox bilgileri aynı olamaz. En azından isim ve soy ismi name kısmından birleştirirseniz problem olmayacaktır.

Finish e tıklayıp bitiriyoruz.

Mail Contact kısmında oluşturduğumuz dış contact ımızı görüyoruz.

 

EMC üzerinde Recipient Configuration altında Mailbox girip yeni oluşturduğumuz mail contact ı atayacağımız kişiyi seçi, özelliklerine giriyoruz.

Mail Flow tabına gelerek –> Delivery Options ın properties ına girerek düzenlemeye başlıyoruz.

Burada, Forwarding adress kısmından Forward to işaretleyip oluşturduğumuz “Mail Contact” ı seçiyoruz.

Deliver message to both forwarding adress and mailbox işaretleyerek aynı zamanda gelen maillerin hem mailcontact a hem de orjinal mailbox a gelmesini sağlayabiliriz.

Mail Contact ları buradan seçiyoruz ve OK

 

Tabiki birden fazla mail contactekleyebiliriz ve maximum recipients diyerek en fazla seçilebilecek / forward edilebilecek alıcıların sayısını yazabilmemiz mümkün. OK diyoruz.

Mail Contact ekleme senaryomuz bitti. Şirket mail adresine gelen tüm mailler aynı zamanda bugra.keskin@cozumpark.com adresinede forward edilecek.

 

Bu yaptıklarımız Exchange yönetim konsolu ( EMC ) üzerindendi. Tabiki komut ile yani Exchange Management Shell i kullanarak da bu yaptığımız işlemlerin hepsini gerçekleştirebilmemiz mümkün.

Mesela, Contact Oluşturmak için aşağıda ki komutu kullanmamız yeterlidir.

New-MailContact -Name “BugraKeskin” -ExternalEmailAddress “bugra.keskin@cozumpark.com”

Contact oluşturduktan sonra user mailbox a bu oluştrduğumuz contact ı forwarder olarak eklemek için;

Set-Mailbox “Bugra Keskin” -ForwardingAddress “bugra.keskin@cozumpark.com”

bu komutla Buga Keskin kullanıcısına bugra.keskin@cozumpark.com forwarder ını eklemiş olduk.

Komutları oldugu gibi yazmayın tırnak işaretlerini kaldırmanız gerekir ( ” )

Gelelim ikinci alternatif yöntemimize.

Bilindiği üzere Exchange 2007 ile yeni gelen Transport Rule lar ile Mail Server’ımızda yönetim ve esneklik anlamında bizlere oldukça kolaylık sunuyor. Bu noktada bir user mailbox ımıza gelen maili bir dış contact a transport rules da yazacağımız bir kural ile gerçekleştirebiliyoruz.

 

Exchange Management Console üzerinde –> Organization Conf. –> Hub Transport | Transport Rules kısmına gelelim.

Sağ’ dan “New Transport Rule”tıklayalım.

Kuralımızın ismini yazıp ilerliyoruz

Hangi durumlarda ?

from users inside or outiside the organization ve sent to users inside or outside the organization

Burada içeriden yada dış organizasyondan gelenleri –> içeride ki yada dışarıda ki bir organizasyon a gönder. demiş oluyoruz.

Devam ediyoruz.

Action kısmında ise bir önceki hangi durumlarda kısmında oluşturduğumuz rule u ne yapacağımızı belirtiyoruz.

redirect the message to adressses işarerleyerek alttan Mail Contact ı gösteriyoruz.

silently drop the message işaretliyoruz.

Devam ediyoruz.

Komutumuz ve başarıyla uygulandığına dair çıkan completion mesajı. Finish diyoruz.

 

 

Bu şekilde iki farklı yol izleyerek aynı şeyi yapmış olduk. Yani Mail Contact olayını Transport Rules kanadında da yapabiliyoruz.

İşimize yarayabilecek bir püf nokta daha göstermek istiyorum.

Get-Mailbox | where {$_.ForwardingAddress -ne $null} | ft name,forwardingaddress

Yukarı daki komutu Exchange Management Shell’e verdiğimizde, bize forward edilmiş mailbox ları ve forwarding adreslerini gösterecektir.

Gördüğümüz üzere biraz önce oluşturduğumuz forwarder işlemini burada görebiliyoruz.

Başka bir makalede görüşmek üzere.

Entries RSS Comments RSS Log in