Terminal Server ( Remote Desktop Connection) Set Time Limit for Disconnected Sessions

Terminal Server üzerinden yapılan Remote Desktop Connection’larda bağlantımızın kesilme süresi Default Group Policy’de 5 dakikadır. Bu süreyi 30 dakikaya yada daha üzerinde yada daha aşağıya çekebiliyoruz.

İlgili OU için Group Policy editliyoruz; Computer Configuration > Windows Components > Terminal Services > Sessions konteynırını açıyoru, Set time limit for disconnected sessions policy e çift tıklıyoruz,

Ben never yani hiçbir zaman dedim. End a disconnected session altına baktığınızda bu değeri azaltabilir, uzatabilirsiniz.

One Response to “Terminal Server ( Remote Desktop Connection) Set Time Limit for Disconnected Sessions”

  1. Margaretta Lavallie Says:
    1

    Hi, you are the best. You safe me a lot for this content.

Leave a Reply

:mrgreen: :neutral: :twisted: :shock: :smile: :???: :cool: :evil: :grin: :oops: :razz: :roll: :wink: :cry: :eek: :lol: :mad: :sad:


Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers