Terminal Server ( Remote Desktop Connection) Set Time Limit for Disconnected Sessions

Terminal Server üzerinden yapılan Remote Desktop Connection’larda bağlantımızın kesilme süresi Default Group Policy’de 5 dakikadır. Bu süreyi 30 dakikaya yada daha üzerinde yada daha aşağıya çekebiliyoruz.

İlgili OU için Group Policy editliyoruz; Computer Configuration > Windows Components > Terminal Services > Sessions konteynırını açıyoru, Set time limit for disconnected sessions policy e çift tıklıyoruz,

Ben never yani hiçbir zaman dedim. End a disconnected session altına baktığınızda bu değeri azaltabilir, uzatabilirsiniz.

One Response to “Terminal Server ( Remote Desktop Connection) Set Time Limit for Disconnected Sessions”

  1. Margaretta Lavallie Says:
    1

    Hi, you are the best. You safe me a lot for this content.

Leave a Reply

:mrgreen: :neutral: :twisted: :shock: :smile: :???: :cool: :evil: :grin: :oops: :razz: :roll: :wink: :cry: :eek: :lol: :mad: :sad:

tüp mide, mide küçültme ameliyatı
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir.
En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers