Terminal Server ( Remote Desktop Connection) Set Time Limit for Disconnected Sessions

# Windows Server Add comments

Terminal Server üzerinden yapılan Remote Desktop Connection’larda bağlantımızın kesilme süresi Default Group Policy’de 5 dakikadır. Bu süreyi 30 dakikaya yada daha üzerinde yada daha aşağıya çekebiliyoruz.

İlgili OU için Group Policy editliyoruz; Computer Configuration > Windows Components > Terminal Services > Sessions konteynırını açıyoru, Set time limit for disconnected sessions policy e çift tıklıyoruz,

Ben never yani hiçbir zaman dedim. End a disconnected session altına baktığınızda bu değeri azaltabilir, uzatabilirsiniz.

Leave a Reply

tüp mide, mide küçültme ameliyatı
Entries RSS Comments RSS Log in
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers